Våre treningstider er:
Tirsdag  19:00 - 20:30 Brazilian Jiu-jitsu
Onsdag  19:00 - 20:30 Brazilian Jiu-jitsu
Fredag    17:15 - 18:45 Brazilian Jiu-jitsu

Lørdag 13:00 - 15:00 Open mat


For mer oppdatert info bør du bli med i vår Facebook gruppe! Spørgsmål kan også stilles der.