Den første prøvemåned er gratis. 

Indbetaling til 3270 67 00691 (marker med navn og BJJ).

  

For mere info se facebook-siden eller ring 45426096.